Loading...

Bước 1: Khách hàng bấm vào màn hình khởi nghiệp trên ứng dụng

Sau khi đăng nhập thành công (đăng ký nếu chưa có tài khoản), khách hàng bấm chọn menu chọn Gói khởi nghiệp (gói mua hàng) trên ứng dụng.

Bước 2: Chọn xem gói khởi nghiệp

Tại màn hình lúc này chia thành 3 mức mua hàng.

Gói khởi nghiệp 1: Chiết khấu 30% trên doanh số nhập hàng

Gói khởi nghiệp 2: Chiết khấu 35% trên doanh số nhập hàng

Gói khởi nghiệp 3: Chiết khấu 40% trên doanh số nhập hàng

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, bấm vào nút Tìm hiểu thêm để xem chi tiết thông tin gói khởi nghiệp

Bước 3: Tiến hàng mua sản phẩm trên màn hình chi tiết gói khởi nghiệp

Bước 4: Chọn số lượng sản phẩm cần mua sau đó thanh toán

Tại màn hình chọn sản phẩm người dùng sẽ bấm dấu Cộng (+) để chọn số lượng sản phẩm cần mua.

Doanh số và vốn nhập được cập nhật khi số lượng sản phẩm thanh đổi, tương đương gói khởi nghiệp được hiển thị đúng với mức vốn của người mua hàng.

Sau khi chọn sản phẩm và mức gói khởi nghiệp thành công, người dùng bấm vào nút Thanh toán để thanh toán giỏ hàng.

Bước 5: Thanh toán giỏ hàng

Người dùng có thể thanh toán trực tiếp bằng tài khoản hoặc chọn hình thức COD (nhận hàng rồi thanh toán)

Mọi thắc mắc liên hệ phòng hỗ trợ của công ty cổ phần Winsale

Email: info@winsale.vn

Hotline: 03.8800.6092